loader-logo

Wavr Tech AB blir Wavr International AB

Pressrelease

Wavr Tech AB övergår till Wavr International AB från april 2024

Wavr Tech AB blir från och med april 2024 nya bolaget Wavr International AB.
Detta skifte markerar början på en ny era för vårt företag, med en ny ledning och ett starkare affärsdrivet fokus.

Wavr International AB kommer att driva vidare med vår tjänst Zentnl, ett verktyg som skapar förutsättningar för bättre hälsa och säkerhet för utsatta och riskfyllda roller  oavsett verksamhetsområde. Denna förändring kommer att leda till förbättrade resultat och ökad tillfredsställelse för alla våra intressenter och partners.

Våra kundrelationer fortsätter under det nya bolaget, vilket innebär att våra befintliga kunder kan förvänta sig samma höga nivå av engagemang som tidigare. Alla rättigheter och avtal som tidigare tillhörde Wavr Tech AB och Porall AB kommer att övergå till Wavr International AB. 

Nyckelpersoner följer med i övergången, vilket säkerställer kontinuitet och stabilitet under denna spännande tid av förändring.

För mer information, vänligen kontakta: ir@wavr.com

Med vänliga hälsningar,

Jan Björkholm
VD, Wavr International AB