loader-logo

WAVR Säkrar Plats i Prestigefyllda MATCHER Data Driven Innovation Program

Stockholm, [24.06.03] — WAVR är glada att tillkännage sin framgångsrika ansökan till det prestigefyllda MATCHER Data Driven Innovation-programmet. Detta markerar en milstolpe i WAVRs strategiska expansion och engagemang för att främja internationella affärssamarbeten inom området data-drivna teknologier.

MATCHER är ett framstående internationellt öppet innovationsprogram som arrangeras i Emilia-Romagna-regionen i norra Italien. Känd som en av de rikaste regionerna i Europa, är Emilia-Romagna ett kraftcentrum för ekonomisk och innovativ aktivitet. Programmet är utformat för att stärka lokala företag genom att underlätta strategiska samarbeten med viktiga aktörer inom det globala innovationssystemet, inklusive en utvald grupp lovande startups och scale-ups. I sin fjärde upplaga fortsätter MATCHER att föra samman olika aktörer från både den italienska och internationella innovationslandskapet, och stärker sin roll som katalysator för banbrytande partnerskap och affärslösningar.

”Denna plattform erbjuder WAVR en fantastisk möjlighet att engagera sig med viktiga intressenter, vilket banar väg för fruktbara samarbeten och förbättrade marknadspenetreringsstrategier på de europeiska marknaderna.” – Säger Janne Björkholm, VD, WAVR International AB

WAVR kommer att vara aktivt involverade i två kritiska tematiska kluster inom programmet:

Datainsamling och bearbetning för att stödja operatörer:

– Fokus på intelligent extraktion och bearbetning av data från en mängd interna källor för att förbättra operativ säkerhet och effektivitet.

– Övervaka operatörers handlingar och positioner längs produktionslinjer för att proaktivt hantera potentiella skador eller arbetsrelaterade sjukdomar.

Dataanalys för strategiska beslut:

– Specialisering i hanteringen av diverse datamängder för att leverera handlingsbara insikter, särskilt anpassade för intressenter inom mobilitets- och logistiksektorerna.

Initiativet stöds av Enterprise Europe Network (EEN), världens största stödnätverk för företag och forskningsinstitut som syftar till att innovera och expandera globalt. Lanserat av Europeiska kommissionen, verkar EEN i över 60 länder och integrerar över 3 000 specialister från mer än 600 medlemsorganisationer. Detta stöd betonar inte bara programmets trovärdighet utan även dess påverkan på den internationella scenen.

WAVR ser fram emot att utnyttja denna möjlighet för att inte bara förbättra sina produktutbud, utan också befästa sin position som ledare inom hälso- och säkerhetsindustrin.

För ytterligare information, vänligen kontakta: massimo@wavr.com eller besök wavr.com.

Om WAVR

WAVR International AB, ett svenskt innovations- och startupföretag vars uppdrag är att förse sina kunder med digitaliserad kunskap om mänskliga rörelser för förbättrad hälsa och säkerhet i krävande arbetsmiljöer. En av våra tjänster är tjänsten Zentnl.

Om MATCHER

MATCHER är ett internationellt öppet innovationsprogram som syftar till att driva lokala företag in på den globala marknaden genom strategiska samarbeten med internationella startups, scale-ups och andra innovationsdrivna enheter.

Om Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjälper företag att innovera och växa på en internationell skala som en del av Europeiska kommissionens stödnätverk för företag med ambitioner utöver sina lokala marknader.