loader-logo

Ta kontroll över din arbetsmiljö

Optimera arbetsmiljön med Zentnl’s AI för rörelseanalys och skadeförebyggande åtgärder

Zentnls samlar in och analyserar rörelsedata, ger omedelbar återkoppling för att förebygga skador och minskar riskerna i industriella arbetsmiljöer. 
Förbättrar arbetsmiljön för arbetstagare, sparar tid, pengar och genererar värdefulla insikter som förbättrar arbetsgivarens säkerhetsarbete.

Alla kommer hem idag

Främjar säkerheten med smarta verktyg för nykterhet på arbetsplatsen

Porall säkerställer att anställda är nyktra på jobbet för att främja säkerheten på arbetsplatsen. Kombinerar smarta verktyg med mjukvarulösningar för att stödja och hantera nykterhet.
Tjänsten skapar en säkrare arbetsmiljö för alla. Porall-plattformen erbjuder även kompletterande tjänster som stöder problem med beroende.

Påverkar vår värld på ett ansvarsfullt sätt

På WAVR tror vi starkt att samarbete är grunden för framgång. Vi ser på riktlinjerna  från FN som en utmärkt utgångspunkt för en resa mot en mer hållbar värld, med fokus på människor, deras hälsa och arbetsförhållanden.
WAVR är engagerat i att använda avancerad teknologi för att göra en meningsfull insats.  Teknologin utvecklas i nära samverkan med användare, arbetsmiljösamordnare, skyddsarbetare, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, skyddsombud och forskare inom arbetsmiljömedicin.