loader-logo

Att säkerställa en arbetsmiljö som främjar både säkerhet och hälsa

Vårt uppdrag är att utrusta dig med nödvändiga verktyg för att främja en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.
WAVR drar nytta av digitalisering och AI-teknik för att stärka dina beslutsprocesser genom att tillhandahålla tillförlitliga insikter och relevant kunskap om arbetsmiljön.
Gruvindustrin står för 1% av den globala arbetskraften men 8% av de dödliga olyckorna
1 av 5 anställda har skadlig användning eller är beroende av alkohol
2023 uppgick kostnaderna för sjukfrånvaro i Sverige 75,4 miljarder SEK, varav 40 miljarder berodde på somatiska sjukdomar

Varför WAVR

Med Zentnl och Porall ökar produktiviteten, tidsåtgång och kostnader minskar och du kan enklare efterleva lagar och förordningar.
Resultatet: en säkrare, mer produktiv arbetsplats med ökad lönsamhet.