loader-logo

Ledningsgrupp

Patrik Zayas

CEO

Torbjörn Sannerstedt

CFO

Massimo Corradini

Business Developer