loader-logo

Om Wavr Tech AB (publ)

Wavr grundades 2016 av entreprenörer med erfarenhet från IT, spel och elektronik. 
Idag är Wavr Tech är ett modernt teknikföretag och verkar i framkanten av integrationen av AI-lösningar och sensor utrustning. Bolaget digitaliserar metoder för ökad
säkerhet i syfte att förbättra arbetsförhållanden och utför
extensiva analyser i realtid i syfte att stärka hälsa och
säkerhet bland medarbetare på arbetsplatser.

Vision

Wavr Techs vision är att skapa en mer hållbar framtid genom att förbättra analysen av mänsklig rörelse med hjälp av artificiell intelligens.

Affärsidé

Med hjälp av kroppsnära sensorer, avancerade algoritmer
och artificiell intelligens som tolkar rörelser och miljövariabler
har vi skapat ett digitalt verktyg som ger ökad
förståelse för krävande arbetsmiljöer.
Målet är att tillsammans med våra kunder förebygga skador
och incidenter på ett proaktivt sätt, i stället för att agera
reaktivt och enbart basera riskbedömningar på tidigare
händelser.
patrik

Patrik Zayas, CEO