loader-logo

Om Wavr Tech AB (publ)

Zentnl®, den första i sitt slag, är en digital mänsklig tvilling driven av rörelsesensorer i plagg som med artificiell intelligens möjliggör realtidsinformation och kunskaper att agera på.
Belastningsskador är ett av de primära arbetsrelaterade hälsoproblemen inom EU (OSHA) och kostar stora summor årligen.
Dagens riskanalyser bygger på observationsmetoder, frågeformulär och subjektiva bedömningar utan möjligheten att kontinuerligt analysera poser, negativa rörelsemönster, incidenter och exponeringar.
Zentnl® har breda applikationsområden utöver belastningsskador som skydd för ensamarbetare, prestanda förbättringgar inom sport och idrott till att kunna hjälpa till inom rehab eller äldrevårt.

 

Målsättning

Vi arbetar med en egenutvecklad plattform för att realtidsbearbeta högfrekventa dataströmmar från inbyggda kroppsnära nätverk och andra datakällor med syftet att kunna generera det underlag som behövs för att kunna dels tolka kroppsrörelser men även absoluta exponeringar.
Målsättningen är att skapa framtidens verktyg för att
kunna förbättra hälsa, säkerhet och prestanda.
Genom digitalisering och artificiell intelligens har vi möjlighet att dekonstruera mänsklig rörelse och på ett systematiskt sätt skapa trender baserade på ett kontinuerligt förändringsarbete.
Wavr strategiskt valt att fokusera på högriskapplikationer för kunder som har stor personalstyrka, kontinuerligt användande samt identifierade välkända och adresserbara problem. Enbart den amerikanska marknaden för ”Industrial and Workplace Safety” uppgår till 8mdr USD med en beräknad årlig tillväxt om 6,4% till 2032. IoT skapar snabbare metoder för monitorering, analys och kontroll av allt fysiska enheter som maskiner, ventilation, ljus och oändligt fler mätpunkter.
Människan är i samma behov av underhåll och som maskiner är men ändå är metoderna inte systematiserade eller digitala.
patrik

Patrik Zayas, CEO