loader-logo

Styrelsen

Håkan Nytorp ‐ Styrelseordförande

Född: 1959.
Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: MSc Mech Eng. Chalmers tekniska högskola

Tidigare befattningar, urval: Internationell karriär inom industriell automation som sträcker sig över 30 år hos ABB i Sverige, Irland, Australien, Thailand och Singapore. Pensionerad från ABB som Sr VP Head of Process Automation Division i Sverige 2016.

Andra aktuella uppdrag:

Ägare och grundare av Hakan Nytorp Management AB som aktieinvesterare och konsult inom industriell digitalisering.

Styrelseledamot i Somas AB (industriell processutrustning), Unibap AB (AI-lösningar för rymd- och robotapplikationer) och Comsys AB (Smart Grid och energilagringslösningar)

Aktieinnehav: 430 102.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

patrik

Patrik Zayas ‐ Ordinarie styrelsemedlem

Född: 1974.
Styrelseledamot sedan 2016.
Utbildning: Elektronikingenjör

Tidigare befattningar, urval: VD Goldblue, CTO och medgrundare Stillfront, Manager Starbreeze Mo-Cap Studio, Produktägare Kommunal Unions medlemsgemenskap.

Andra aktuella uppdrag: –

Aktieinnehav: 553 862.

Grundare och entreprenör av Wavr Tech AB.

DSC_2593_500

Mats Jonsson – Ordinarie styrelsemedlem

Född: 1964
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning: Jur Kand, Stockholms universitet

Tidigare befattningar, urval: Head Of Legal Tele2 Sverige AB, Chief Legal Counsel, medgrundare Packetfront Group.

Andra aktuella uppdrag: Advokat/ägare Vangard Law

Aktieinnehav: 46 948.

Deborah Lygonis

Deborah B. Lygonis ‐ ordinarie Styrelsemedlem

Född: 1962
Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg vid Göteborgs universitet

Tidigare befattningar, urval: Universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg, projektledare för rymdinkubatorn ESA BIC på Innovatum Science Park, serieentreprenör som var med och grundade flera startups som tar rollen som VD eller ordförande.

Övriga nuvarande uppdrag: VD och grundare Friendbase AB, Investment relations och coach på Innovatum Startup, Chair Craft Animations & Entertainment AB, Validicity AB, Gardenize AB. Styrelseledamot Stiftelsen Företagare utan gränser

Teckningsoptioner: 35 000

Petter Eriksson

Petter Eriksson ‐ Ordinarie styrelsemedlem

Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning: Datavetenskaplig examen

Nuvarande befattning: Chef för R&D Recorded Future

Tidigare befattningar. SVP Engineering Recorded Future, VP Engineering StreamServe

Övriga aktuella uppdrag: Styrelseledamot och grundare av Xpektor, styrelseledamot RaceID., Predicare

Aktieinnehav: 84 444
Teckningsoptioner: 35 000