loader-logo

Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman och de granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av årsstämman. Enligt bolagsordningen ska Wavr Tech AB ha en revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) återvaldes till revisor vid årsstämman i juni 2021 för tiden fram till årsstämman 2022 och Johan Palmgren utsågs till huvudansvarig revisor.