Sedan starten 2016 har WAVR Tech tagit hjälp av flera viktiga aktörer inom innovation i Sverige: Almi, Vinnova och PiiA. Nu lägger vi Innovatum till den listan.


Innovatum är ett av norra Europas starkaste utvecklingscentrum som jobbar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige. WAVR är glada att ha blivit accepterad in i deras accelerator. Det är ett betyg på att det vi gör har ett värde och att vi som bolag har styrkan att växa.


“Vi kommer närmare näringslivet i Västsverige och vidgar vårt kontaktnätverk på ett sätt som är viktigt i den tillväxtfas vi befinner oss i just nu” – Patrik VD


På fredag den 30 augusti kom vi med i deras program för startups. I mer än ett decennium har Innovatum hjälpt mer än 140 startups inom olika branscher att utvecklas, hitta kapital, skala upp och nå internationella marknader. Det är härligt att ha deras hjälp och stöttning på vår fortsatta resa och tillväxt som bolag på Västkusten. Vi fortsätter ha dialog med alla drivna kompetenta individer på Innovatum. Stort tack till er!


Stort tack även till Deborah Lygonis som varit en stor hjälp i ansökningsprocessen.


“Vi är en startup med tydligt mål och fokus på att utveckla en teknologi vi tror kan förändra flera industrier och branscher genom att stärka säkerheten och hälsan för deras anställda.”

Patrik Zayas, VD

Följ oss på Linkedin, Facebook och Instagram!


“Change the way you move”

WAVR Tech